Stroboskop

Stroboskop je zařízení, které bliká v nastaveném intervalu pomocí světelného emitoru. Tento stroboskop obsahuje xenonovou výbojku. Obvod, který ovládá interval blikání, je řízen časovačem NE555 a perioda se nastavuje pomocí potenciometru. Řídící obvod je napájen z 9V baterie, část obvodu s výbojkou je napájena ze síťového napětí 230 V. Pro lepší chlazení je využito interního ventilátoru. Zařízení je zabudováno v krabičce od počítačového zdroje a je vybaveno hlavním vypínačem.

Soutěžní kraj:  Jihomoravský kraj

Rok soutěže:  2020

Složení týmu:

Jakub RypalDalší přihlášené projekty – Jihomoravský kraj 2020

Funkční generátor
Maják – SVČ Vyškov

Funkční generátor disponuje dvěma výstupy. První výstup (levý BNC) generuje vysokorychlostní (1 – 8 MHz) obdélníkový signál, druhý výstup (pravý BNC) generuje různé typy syntetizovaných signálů o frekvenci…

Indikátor elektrického pole
Indikátor elektrických polí
Maják – SVČ Vyškov

Zařízení slouží ke zjišťování přítomnosti statických a střídavých elektrických polí. Kladný náboj rozsvítí červenou LED diodu, záporný náboj zelenou LED diodu. Pokud je el. pole…
Pravidelné informace o soutěži přímo v e-mailu. Stačí se jen přihlásit.

    Copyright © 2015-2022 Tipa, spol. s.r.o.