Indikátor elektrických polí

Zařízení slouží ke zjišťování přítomnosti statických a střídavých elektrických polí. Kladný náboj rozsvítí červenou LED diodu, záporný náboj zelenou LED diodu. Pokud je el. pole střídavé, rozsvítí se obě LED diody. Zařízení je napájeno z baterie a je tedy možné volně procházet po objektu a detekovat el. pole. 

Soutěžní kraj:  Jihomoravský kraj

Rok soutěže:  2020

Složení týmu:

Zdeněk Říha, Josef ZavřelDalší přihlášené projekty – Jihomoravský kraj 2020

Funkční generátor
Maják – SVČ Vyškov

Funkční generátor disponuje dvěma výstupy. První výstup (levý BNC) generuje vysokorychlostní (1 – 8 MHz) obdélníkový signál, druhý výstup (pravý BNC) generuje různé typy syntetizovaných signálů o frekvenci…

Stroboskop
Stroboskop
Maják – SVČ Vyškov

Stroboskop je zařízení, které bliká v nastaveném intervalu pomocí světelného emitoru. Tento stroboskop obsahuje xenonovou výbojku. Obvod, který ovládá interval blikání, je řízen časovačem NE555…
Pravidelné informace o soutěži přímo v e-mailu. Stačí se jen přihlásit.

    Copyright © 2015-2022 Tipa, spol. s.r.o.