Funkční generátor

Funkční generátor disponuje dvěma výstupy. První výstup (levý BNC) generuje vysokorychlostní (1 – 8 MHz) obdélníkový signál, druhý výstup (pravý BNC) generuje různé typy syntetizovaných signálů o frekvenci 1 – 65534 Hz – sinusový, obdélníkový, pilový, reverzní pilový, trojúhelníkový, EKG signál, a také šum. Dále je možné nastavit offset v rozmezí -5 a +5 V (levý potenciometr) a také amplitudu v rozmezí 0 až 10 V (pravý potenciometr).

Ovládání: tlačítka nahoru a dolů mění typ výstupního signálu, tlačítka doprava a doleva mění frekvenci signálu, prostřední tlačítko zapíná a vypíná výstup.

Soutěžní kraj:  Jihomoravský kraj

Rok soutěže:  2020

Složení týmu:

Martin PreisDalší přihlášené projekty – Jihomoravský kraj 2020

Stroboskop
Stroboskop
Maják – SVČ Vyškov

Stroboskop je zařízení, které bliká v nastaveném intervalu pomocí světelného emitoru. Tento stroboskop obsahuje xenonovou výbojku. Obvod, který ovládá interval blikání, je řízen časovačem NE555…

Indikátor elektrického pole
Indikátor elektrických polí
Maják – SVČ Vyškov

Zařízení slouží ke zjišťování přítomnosti statických a střídavých elektrických polí. Kladný náboj rozsvítí červenou LED diodu, záporný náboj zelenou LED diodu. Pokud je el. pole…
Pravidelné informace o soutěži přímo v e-mailu. Stačí se jen přihlásit.

    Copyright © 2015-2022 Tipa, spol. s.r.o.